Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Noodzaak dijken

Innovatief
Print Email

Probleem

Waterbewustzijn

Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan het waterbeheer.

Ook zijn ze zich niet bewust hoe hoog het water zou staan zonder dijken.

Oplossing

Waterlicht

Waterlicht is een kunstwerk waarmee men ervaart hoe Nederland eruit zou zien zonder dijken. De installatie geeft de bezoeker het gevoel onder water te staan. Het doel is om aandacht te vestigen op hoe hoog het water zou staan zonder menselijke tussenkomst.

Waterlicht

Voordelen

  • Bewustwording bij groot publiek

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Kustgebied, Landelijk gebied, Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater