Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Nitraat in grondwater

Innovatief
Print Email

Probleem

Watervervuiling

Schade aan natuur en milieu door vervuiling van het water.

De kwaliteit van het grond en oppervlaktewater wordt voor een belangrijk deel beïnvloed vanuit de landbouw. Zo worden nutriënten uit mest voor een deel opgenomen in het gewas maar een deel spoelt ook uit. Hierdoor verslechtert de waterkwaliteit. In mest zit stikstof en fosfaat, dit wordt omgezet in nitraat. Nitraat kan een negatief effect hebben op de menselijke gezondheid en eutrofiëring veroorzaken. Daarbij betekent het ook verlies aan voedingsstoffen voor de gewasproductie dus extra kosten voor de boer. 

Oplossing

Nitraat App

Met deze App kan de boer zelf op een eenvoudige manier inzicht krijgen over de waterkwaliteit op zijn eigen perceel. Boeren kunnen zich zo veel beter aan de milieuwetgeving houden. Met de inzichten uit de Nitraat App kan de agrariër de bedrijfsvoering zodanig aanpassen dat stikstofverliezen verder beperkt worden.

Voordelen

  • De boer wordt bewust van zijn grondwaterkwaliteit.
  • Metingen kunnen agrariërs motiveren met maatregelen de nitraatverliezen te reduceren.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Agrarisch gebied
  4. Watertype Grondwater, Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016