Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Next step watermanagement

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte datacollectie

Het verzamelen van data voor monitoren of inspecties is duur en/of tijdrovend.

Een veranderend klimaat en ontwikkelingen in het watersysteem vragen om nauwkeuriger data voor een adequaat waterbeheer. Om ontwikkelingen te analyseren en daarop in te spelen hebben waterbeheerders grote behoefte aan data en informatie. Wat zijn risico’s of mogelijke problemen in de toekomst? Hoe is de verhouding tussen grond- en oppervlaktewater? Wat is de invloed van klimaatveranderingen op de grondwaterstand en het zoutgehalte?

Oplossing

Fixeau

Fixeau biedt een grootschalig meetnetwerk en dataplatform voor het creëren van inzicht in het functioneren van water- en bodemsystemen. Het systeem verzamelt data met betrekking tot grondwaterpeil, verzilting, mineralen en meer waardoor beter inzicht in het effect op het watersysteem over een groter gebied mogelijk is. Met Fixeau kan verzilting van beregeningswater slimmer en op tijd worden voorkomen en kan wateroverlast door bijvoorbeeld neerslag helpen voorkomen. Dit leidt tot een betere water- en bodemkwaliteit en daarmee tot hogere productie van gewassen en hogere natuurwaarden.

Voordelen

  • Voortgebrachte adviezen zijn real time beschikbaar
  • De informatie is direct bruikbaar voor waterbeheerders en agrariërs zodat samenwerking wordt vergemakkelijkt.
  • De dataverzameling is gemakkelijk te gebruiken op de smartphone, tablet of pc.

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Agrarisch gebied, Natuurgebied, Waddengebied
  4. Watertype Hemelwater, Grondwater, Oppervlaktewater
  5. Project type Onderzoek