Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 
De Knarr - Maaiboot

Negatieve invloed maaibeurten op waterkwaliteit

Bewezen
Print Email

Probleem

Waterkwaliteit onvoldoende

De kwaliteit van het water is onvoldoende.

Maaibeurten in het natte profiel hebben een negatieve invloed op de waterkwaliteit. Het ecosysteem moet hierdoor tot wel 6 weken herstellen van een maaibeurt.

Oplossing

Maai-verzamelboot De Knarr

De Knarr is een maaiboot met een schoepenrad die in 1 werkgang kan maaien, verzamelen en lossen.

Combinatie afbeelding Maaiboot de Knarr & Schoepenrad aandrijving

Voordelen

  • De maaiboot heeft nauwelijks negatieve fysisch-chemische en ecologische impact.
  • De maaiboot is geschikt voor het verwijderen van zowel drijvende als gewortelde vegetatie
  • Door betere maaisel verzameling wordt het afzinken van maaisel voorkomen.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Natuurgebied, Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2018