Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Monitoren dynamiek in duingebied

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

De duinen zijn aangewezen als Natura2000 gebied. Om de doelstellingen voor flora en fauna te behalen worden de benodigde maatregelen uitgevoerd welke zorgen voor meer dynamiek (verplaatsing van zand) in de duinen. De huidige monitoring is beperkt doordat het door mensen moet gebeuren.

Oplossing

Duininspectie met drones

De RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) is een drone waarmee de verplaatsing van zand in de duinen gemonitord kan worden. Het kan de duinvoet vaststellen en het meegroeien van de zeewering met de zeespiegel monitoren. Hierdoor worden de beperkingen van het huidige monitoren weggenomen.

Voordelen

  • Drone kan de beheerder helpen met de controle van de positie strandbebouwing.
  • Toepasbaar in moeilijk te bereiken gebied.
  • Snel kunnen inzetten en interpreteren van verkregen gegevens.
  • Doordat drones systemen relatief laag vliegen is het detailniveau van opnamen hoog.

Vergezicht

De stad in een veranderend klimaat

Portefeuille

Waterveiligheid

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Zeewater
  5. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland