Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Moeilijke migratie vissen

Innovatief
Print Email

Probleem

Onvoldoende vismigratie

De vrije migratie van vis wordt belemmerd.

Migratie tussen polder en boezem en tussen zoet en zout water is bijzonder moeilijk voor vissen door de talloze migratiebarrières in de vorm van gemalen, sluizen en stuwen. Zo dreigt de paling uit te sterven wanneer er geen maatregelen worden getroffen die de vismigratieroutes herstellen. Over het actuele aanbod van landinwaarts trekkende soorten en de migratieroutes richting het achterland is echter weinig bekend. Hierdoor zijn passende maatregelen moeilijk te nemen.

Oplossing

Samen voor de Aal

Om beter inzicht te krijgen in de routes van bepaalde soorten aal wordt binnen het project ‘Samen voor de Aal’ in het voorjaar van 2015, 2016 en 2017 het aanbod van (trek)vissen gemonitord op verschillende vismigratieknelpunten tussen de deltawateren en het achterland. Met de kennis die dit onderzoek oplevert, kan het beheer van kunstwerken en van gerealiseerde en toekomstige vispassages beter op de behoeften van vissen worden afgestemd.

Voordelen

  • Het project kan een samenbindend vermogen creëren tussen vrijwilligers en belangenorganisaties.
  • Langjarige dataset levert meerwaarde op.

Vergezicht

Doe meer met waterbeheer

Portefeuille

Gezond, schoon en zoet water inclusief coördinatie van beheer en onderhoud

WBP-doel (HDD)

Watersysteem - Visbeheer

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Natuurgebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland