Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Missende data over de biodiversiteit en microbiologische waterkwaliteit

Innovatief
Print Email

Probleem

Gebrek aan informatie

Er is weinig informatie beschikbaar om de juiste acties te kunnen ondernemen.

Door het gebrek aan informatie over biodiversiteit en microbiologische waterkwaliteit zijn huidige maatlatten (macrofauna screening met de microscoop) beperkt.

Oplossing

Metagenomics in oppervlaktewater met NGS

Metagenomics in oppervlaktewater met NGS is een methode waarmee alle aanwezige organismen in en watermonster in beeld worden gebracht met behulp van hun genetisch materiaal of DNA-code. Hiermee worden conclusies getrokken over de biodiversiteit en waterkwaliteit van een waterlichaam. Dit DNA wordt, na dat het is geïdentificeerd, digitaal beschikbaar gesteld.

poldersloot

Voordelen

  • Er hoeft op voorhand geen selectie gemaakt te worden van de organismen die men wilt meten.
  • Afgelezen DNA kan digitaal beschikbaar worden gesteld.
  • Mogelijkheid om dieper in te zoemen op resultaten middels q-PCR.
  • Deze methode zorgt voor objectieve resultaten, daarnaast is het tijd- en kosten efficiënt in vergelijking tot het conventionele onderzoeksproces.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Agrarisch gebied, Natuurgebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 0-3 maanden
  6. Project type Onderzoek