Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 
O3-STEP filter processchema

Microverontreiniging

Innovatief
Print Email

Probleem

Effluent van slechte kwaliteit

Het effluent voldoet niet aan de gestelde eisen.

Meer dan 50% van het Nederlandse oppervlaktewater voldoet niet aan de gestelde normen voor nutriënten. Daarnaast halen RWZI’s microverontreinigingen zoals genees- en bestrijdingsmiddelen zeer beperkt uit afvalwater. 

Oplossing

O3-STEP filter

Het O3-STEP  filter is een waterzuiveringsconcept dat ozonbehandeling combineert met het 1-STEP®  filter, een gespecialiseerd actiefkool filter. Hierdoor worden  zwevende stof, nitraat, fosfaat en microverontreinigingen  uit het water verwijderd. 

Voordelen

 • Zeer compact.
 • Robuuste bouw.
 • Kosteneffectief.
 • Toekomstbestendig: Het effluent van de O3-STEP filter voldoet aan toekomstige normen.
 • Combinatie van losstaande bewezen technieken.
 • Toename verwijderingsrendement en actiefkoolstandtijd door voorgeschakelde ozonoxidatie.

Kenmerken

 1. Thema Afvalwater
 2. Ontwikkelstadium 4: Technologische validatie in laboratorium
 3. Omgevingstype Natuurgebied, Merengebied, Stedelijk gebied
 4. Watertype Effluent
 5. Project periode 1-3 jaar

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017