Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Meten waterpeil en -kwaliteit arbeidsintensief

Bewezen
Print Email

Probleem

Inefficiënte datacollectie

Het verzamelen van data voor monitoren of inspecties is duur en/of tijdrovend.

Het meten van het waterkwaliteit en het waterpeil kan veel tijd kosten. Daarnaast kan het belangrijk zijn om de actuele gegevens ten alle tijden beschikbaar te hebben om adequaat te reageren op de situatie.

Oplossing

Automatische niveaulogger

De Automatische Niveaulogger is een logger waarmee het waterpeil en de waterkwaliteit op afstand automatisch worden gemeten en op gezette tijden draadloos doorgestuurd. Daarnaast kunnen ook alarmwaarden worden ingesteld. Hierdoor ontstaat een accurater en vollediger beeld van het huidige waterpeil en is minder handwerk nodig.

Peilbuis

Voordelen

 • Constant overzicht waterpeil en kwaliteit.
 • Automatische alarmering bij bereiken grenswaarden.
 • Gegevens kunnen worden gesynchroniseerd met eigen systeem.
 • Robuust.
 • Diameter van 5.5 cm.

Vergezicht

Overal kun je zwemmen

Portefeuille

Gezond, schoon en zoet water inclusief coördinatie van beheer en onderhoud

WBP-doel (HDD)

Watersysteem - Chemische waterkwaliteit

Kenmerken

 1. Thema Water en ICT
 2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
 3. Omgevingstype Kustgebied, Landelijk gebied, Agrarisch gebied, Natuurgebied
 4. Watertype Oppervlaktewater
 5. Project periode 0-3 maanden
 6. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland