Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Medicijnresten in waterbehandelingsprocessen

Innovatief
Print Email

Probleem

Effluent van slechte kwaliteit

Het effluent voldoet niet aan de gestelde eisen.

Er bevinden zich steeds meer medicijnresten in het water die hieruit dienen te worden gefilterd. Dit proces neemt veel tijd in beslag en gebruikte daarnaast grondstoffen die op een niet duurzame wijzen worden gewonnen.

Oplossing

Biochar

Biochar absorbeert op een vergelijkbare manier als actief kool ongewenste stoffen uit het water. Het kan worden gebruikt voor de behandeling van zowel drink- als afvalwater. Biochar zorgt ervoor dat geneesmiddelen uit het water worden gehaald.

Voordelen

  • Goede beschikbare bron die een alternatieve duurzame optie voor het gebruikelijke actief kool.
  • De absorptiecapaciteit kan worden vergroot door magnetische eigenschappen toe te voegen die het contactoppervlak vergroten.
  • Is kosteneffectief in te slaan.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater
  5. Organisation Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)