Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Macro-instabiliteit Dijken

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

De dijk kan aan de landzijde afschuiven (in elkaar zakken) door een te hoge druk in het grondwater onder en achter de dijk.

Oplossing

De JLD-Dijkstabilisator

De JLD-Dijkstabilisator is een mechanische vernagelingstechniek die in het binnentalud van een dijk onder een hoek in het dijklichaam wordt geplaatst. Het doel is het verhogen van de macrostabiliteit ter voorkoming van het ontstaan van een binnenwaarts glijvlak welke zou kunnen leiden tot het bezwijken van een dijk (macro-instabiliteit).

JLD-Dijkstabilisator

Voordelen

  • Neemt geen ruimte in en veranderd het uiterlijk van de dijk niet.
  • De constructie voegt alleen sterkte toe, geen stijfheid. Hierdoor wordt de sterkte van de grond goed benut.
  • De werking (voorspankracht) is eenvoudig controleerbaar met real time monitoring.
  • Toepasbaar in beperkte ruimten en in uitvoering met relatief kleine machines.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Watertype Oppervlaktewater
  4. Organisation Rivierenland, Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016