Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 
Innovatief zandsproeien

Macro-instabiliteit dijk

Bewezen
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

De kade langs de Nauernasche Vaart voldeed over een lengte van 4 kilometer niet aan de stabiliteitseisen met als risico binnenwaartse macro-instabiliteit. De teensloot zorgt normaal voor stabiliteit aan de kade, maar in tijden van droogte kan hij juist zorgen voor het ontstaan van instabiliteit. Normaliter wordt deze gedempt en wordt er een nieuwe teensloot gegraven. Door de kwetsbaarheid van de dijk en gebrek aan ruimte kon zwaar materieel niet op de dijk komen en kon dit niet toegepast worden.

Oplossing

Innovatief zandsproeien

De essentie van de zandsproeitechniek is het aanbrengen van een laag zand in de teensloot, zonder eerst de laag baggerspecie te verwijderen. Het zand wordt op de baggerlaag gesproeid en dekt deze als een soort zanddeken af. De zanddruk vanuit de teensloot verstevigt en stabiliseert de dijk.

Schematische weergave innovatief zandsproeien

Voordelen

  • Duurzaam hergebruik van de aanwezige baggerspecie als bouwstof.
  • Minder overlast voor de omgeving.
  • Directe verbetering van de stabiliteit van de dijk tijdens uitvoering van de dijkverbetering.
  • Sloot hoeft niet gedempt te worden.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Watertype Oppervlaktewater
  4. Project periode 1-3 jaar

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016