Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Macro-instabiliteit bij dijken

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Wanneer er bij de dijk bij Schoonhovenseveer aan de waterzijde van de dijk een hoge waterstand staat zal de druk in het grondwater toenemen. Dit kan resulteren tot piping of kwel, waardoor de dijk kan bezwijken en afglijden.

Oplossing

De Waterontspanner

Een Waterontspanner is een verticale buis die aan de binnenzijde van de dijk wordt geplaatst. Als er een te hoge waterdruk aanwezig is in de grond vangen de Waterontspanners deze druk op en voeren overtollig water af.

Waterontspanner

Voordelen

  • Er hoeft minder ruimte in beslag te worden genomen hierdoor kan bestaande bebouwing blijven staan
  • Goedkope manier om dijken stabiel te maken
  • Weinig tot geen overlast bij plaatsen
  • Verwachte levensduur is 50 jaar

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Watertype Grondwater
  4. Project periode 0-3 maanden