Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Macro-instabiliteit

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Een grotere grondberm moet worden aangebracht om de stabiliteit van de dijk te verbeteren, door aangrenzende woningen kan dit soms niet worden uitgevoerd. 

Oplossing

Vacuümconsolidatie

Vacuümconsolidatie is een techniek om de stabiliteit van de dijk te verbeteren. Water wordt uit de grond weggepompt waardoor zetting versnelt en laterale deformatie beperkt. 

vacuumconsolidatie tegen macroinstabiliteit verminderd druk in dijk

Voordelen

  • Ondergrond wordt sterker.
  • Kleinere stabiliteitsbermen nodig.
  • voorkomt horizontale vervormingen.
  • Versnelt zetting/consolidatie.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 0-3 maanden
  6. Organisation Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)