Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Loodvervuiling

Innovatief
Print Email

Probleem

Watervervuiling

Schade aan natuur en milieu door vervuiling van het water.

De sportvisserij verliest jaarlijks 54.000 kilo lood, een giftig zwaar metaal, in het Nederlandse zoete water en 470.000 kilo op zout. Een deel hiervan lost op in het water en via baggeren komt een ander deel op land en in akkers en moestuinen. De voorlichtingscampagne “Let op Lood” wijst mensen op de gezondheidsgevaren van contact met de bodem van hun (moes)tuin. Alternatieven voor lood zijn relatief duur.

Oplossing

Doe-het-zelf loodvrije sportvisserij

Met het doe-het-zelf systeem kunnen sportvissers zelf hun loodvrije gewichten gieten. Het gieten is snel te leren en is goedkoper dan loden gewichten uit de winkel.

Loodvrij vissen

Voordelen

  • Vermindering van het loodgebruik is positief voor de kwaliteit van water en baggerspecie.
  • Mensen komen minder in contact met lood waardoor de gezondheidsrisico's afnemen.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Merengebied
  4. Watertype Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016