Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Lange verblijftijd nitraat in grondwater

Innovatief
Print Email

Probleem

Waterkwaliteit onvoldoende

De kwaliteit van het water is onvoldoende.

Als gevolg van standaarden voor waterkwaliteit (nitraatverontreiniging < 50 mol/L) moet de hoeveelheid natuurlijke meststoffen en kunstmest gereduceerd worden. Een reductie van de hoeveelheid kunstmest zorgt direct voor een lagere hoeveelheid nitraat en stikstofverbindingen in het grondwatersysteem. Echter, de lange verblijftijd van nitraat in het grondwatersysteem zorgt voor accumulatie van nitraat in het grondwater.

Oplossing

Nitraat-remediatie en monitoren

Nitraat-remediatie en monitoring is een volledig automatisch systeem waarmee piekconcentraties nitraat in een waterpakket worden gelokaliseerd. Door op deze locaties stoffen te injecteren wordt NO3 omgezet in N2 gas, waardoor de nitraatconcentratie afneemt en de kwaliteit verbeterd.

Voordelen

  • Zorgt voor minder benodigde monstering van grondwater in het veld.
  • Minder nitraatvervuiling in het grondwater.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 2: Technologisch concept geformuleerd
  3. Omgevingstype Agrarisch gebied
  4. Watertype Grondwater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017