Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Lage kwaliteit grondmonsters sterktebepaling

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte datacollectie

Het verzamelen van data voor monitoren of inspecties is duur en/of tijdrovend.

De mindere kwaliteit van grondmonsters, met name bij humeuze klei en veen, leidt tot een grote spreiding in proefresultaten. Hierdoor kunnen er lagere waardes voor de sterkte-eigenschappen verkregen worden.

Oplossing

Deltares Large Diameter Sampler (DLDS)

De Deltares Large Diameter Sampler is een steekapparaat waarmee je ongeroerde grondmonsters uit de bodem kunt halen. De diameter van dit steekapparaat is groter dan de gebruikelijke grondmonster technieken wat voordelig is voor de kwaliteit van het grondmonster.

Foto DLDS-systeem

Voordelen

  • Weinig verstoring van de omgeving.
  • Betere kwaliteit ongeroerde grondmonsters.
  • Diameter is vele malen groter dan de huidige boormonsters.
  • Door betere verkregen data hoeven dijken niet meer onnodig extra versterkt te worden wat resulteert in kostenvermindering.

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 8: Systeem compleet en gekwalificeerd
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Grondwater
  5. Project periode 0-3 maanden
  6. Organisation Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)