Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Lage ecologische waardes effluent

Bewezen
Print Email

Probleem

Achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit

Door veel kunstmatige oplossingen gaat de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving achteruit.

Het effluent afkomstig van de RWZI in Soerendonk is zogenoemd "dood" water met weinig tot geen ecologische waarde. Hierdoor is het effluent nog niet geschikt om geloosd te worden op de Buulder Aa.

Oplossing

3-Traps Waterharmonica

De 3-traps waterharmonica bestaat uit 3 secties namelijk: een vlooienvijver, moerassloten met riet en ondergedoken waterplanten en een biotoopvijver. Een waterharmonica is een natuurlijke buffer tussen de RWZI en het oppervlaktewater. Door het water erdoorheen te leiden wordt het nagezuiverd en krijgt het ondertussen een betere ecologische samenstelling.

luchtfoto 3-traps waterharmonica

Voordelen

  • "Dood" water krijgt een hogere ecologische waarde
  • Waterharmonica kan dienen als RWA buffer en opvangvoorziening bij mogelijke calamiteiten op RWZI
  • Het gebied kan dienen voor recreatieve en educatieve activiteiten
  • Extra nazuivering van het water
  • Natuurontwikkeling

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Effluent
  5. Project periode 1-3 jaar