Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Lachgas productie

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte werking RWZI

Het functioneren van de RWZI kan efficiënter.

Lachgas is een sterk broeikasgas, het ontstaat tijdens het zuiveringsproces in de beluchtingstanks.

Oplossing

Risico-model voor lachgas

Het risico-model maakt het mogelijk om voor elke afvalwaterzuivering op basis van procesparameters een inschatting te maken over de lachgasemissie van de betreffende zuivering. Het risico-model maakt het ook mogelijk om een mitigatiestrategie voor te stellen. Hierdoor kan de lachgasemissie verminderd of zelfs vermeden worden in de toekomst.

Voordelen

  • Er zijn geen langdurige meetreeksen met dure apparatuur meer noodzakelijk.
  • Het is toepasbaar voor de gehele afvalwatersector.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Watertype Afvalwater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016