Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Kust- en oevererosie

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Door externe factoren erodeert het zand van de kustlijn wat ten koste gaat van de waterveiligheid. Als de kustverdediging door erosie verzwakt is, moeten er maatregelen worden genomen om dit te herstellen. Dit gebeurt normaal gesproken door het opspuiten van zand om de kustlijn te herstellen of door het opnieuw in model brengen van de duinen, maar dit zijn tijdrovende en kostbare maatregelen.

Oplossing

TrapBag Biodune

De biologisch afbreekbare TrapBag kan gebruikt worden om op een duurzame manier duinen te repareren. De TrapBags worden geplaatst en door het gebruik van biologisch afbreekbaar geotextiel zal de oplossing na verloop van tijd één geheel vormen met het duin. De Biodune variant is in Noord-Europees klimaat binnen 3 jaar afgebroken.

TrapBag BioDune

Voordelen

  • Duurzamer dan traditioneel herstel
  • Goedkoper en sneller dan de traditionele zandsuppletie
  • Ook toe te passen voor het indikken van bagger
  • Kan ook dienen als kantopsluiting en als voorbelasting voor infraprojecten

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Zeewater