Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Kust- en oevererosie

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Door externe factoren erodeert het zand van de kustlijn wat ten koste gaat van de waterveiligheid. Als de kustverdediging door erosie verzwakt is, moeten er maatregelen worden genomen om dit te herstellen. Dit gebeurt normaal gesproken door het opspuiten van zand om de kustlijn te herstellen of door het opnieuw in model brengen van de duinen, maar dit zijn tijdrovende en kostbare maatregelen.

Oplossing

Kunststof TrapBag

De kunststof TrapBag kan gebruikt worden voor het versterken van de duinen of kustlijn waarbij een lange levensduur gewenst is. De kunststof TrapBags worden geplaatst, gevuld met zand en afgedekt met zand. De levensverwachting van dit soort constructies is minimaal 80 jaar.

Kunststof Trapbag

Voordelen

  • Lange levensduur
  • Snel toe te passen
  • Ook toe te passen als kantopslsuiting voor civiele projecten

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Zeewater