Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Kostbare en destructieve controle dijkbekleding

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte datacollectie

Het verzamelen van data voor monitoren of inspecties is duur en/of tijdrovend.

Bij dijkbekledingen van zat en vol gepenetreerde breuksteen en gietasfalt is er een kans op gruisophopingen en holtes. Het controleren op de gruisophopingen en holtes is lastig omdat het niet aan het oppervlakte zichtbaar is. De huidige controle bestaat uit kernboringen die een zeer beperkt beeld geven en de bekleding kapot maken.

Oplossing

Inspectieprotocol voor het bepalen van holle ruimten in dijkbekledingen

Het inspectieprotocol beschrijft hoe vol en zat gepenetreerde breuksteen door middel van passieve microgolven radiometrie (MIRA) geïnspecteerd kan worden. Hiermee kunnen gruisophopingen en holtes in dijkbekleding gedetecteerd worden.

Inspectieprotocol voor het bepalen van holle ruimten in dijkbekledingen

Voordelen

  • Geen beschadigingen aan de dijkbekleding.
  • Minder arbeidsintensief dan de huidige controles.
  • Betere kwaliteit van de bekleding.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Kustgebied, Merengebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 0-3 maanden
  6. Organisation Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016