Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Instabiele veendijk

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Doordat er een dikke laag asfalt is aangebracht op de Jisperdijk voldoet de veendijk niet meer aan de stabiliteit eisen. Er is weinig ruimte om de dijkversterking uit te voeren.

Oplossing

VBK-2 Jisperdijk

De kadeverbetering van de Jisperdijk combineert de volgende drie technieken: bodemverzwaring van de teensloot, het plaatsen van een kunststof kwelscherm en het aanleggen van de nieuwe wegconstructie. Door deze combinatie is het mogelijk om binnen het huidige profiel de dijk te versterken, met een grote kerende hoogte en weinig overlast op de omgeving.

3D impressie

Voordelen

  • Lagere kans op afglijden en falen van de dijk.
  • Geen extra grondaankopen.
  • Versterken van de dijk binnen het huidige profiel.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017