Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Inefficiënte zandverwijdering uit afvalwater

Bewezen
Print Email

Probleem

Inefficiënte werking RWZI

Het functioneren van de RWZI kan efficiënter.

Snelle zandophoping in bergbezinkbassins van RWZI's

Oplossing

Vortex zandvanger

De Vortex zandvanger zorgt ervoor dat, door het creeëren van een verticale draaikolk, het zand wordt gescheiden van het afvalwater. Dit zorgt ervoor dat zware deeltjes bezinken en afvalwater met licht organisch materiaal aan de bovenkant wordt afgevoerd. 

Voordelen

  • Verminderd verstopping door zand
  • Voorkomt volume reductie in reactoren
  • Zorgt voor minder zand afvoer in het surplusslib

Bezichtiging

Op afspraak

Deze bezichtiging boeken

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater