Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Inefficiënte zandverwijdering uit afvalwater

Bewezen
Print Email

Probleem

Inefficiënte werking RWZI

Het functioneren van de RWZI kan efficiënter.

Snelle zandophoping in bergbezinkbassins van RWZI's

Oplossing

Horizontale gootzandvanger

De Horizontale gootzandvanger is een goot waar in de stroomsnelheid kan worden beheerst. Hierdoor kan het zand naar de bodem bezinken en stroomt het water door.

Gootzandvanger

Voordelen

  • Vermindert verstopping door zand
  • Voorkomt volumereductie in reactoren
  • Zorgt voor minder zandafvoer in het surplusslib
  • Er kunnen meerdere goten naast elkaar geplaatst worden

Bezichtiging

Op afspraak is de RWZI te bezoeken.

Deze bezichtiging boeken

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater