Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Inefficiënte zandverwijdering uit afvalwater

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte werking RWZI

Het functioneren van de RWZI kan efficiënter.

Snelle zandophoping in bergbezinkbassins van RWZI's

Oplossing

Horizontale gootzandvanger

De Horizontale gootzandvanger is een rechte bak waar in de stroomsnelheid kan worden beheersd. Hierdoor bezinkt het zand efficiënter naar de bodem en stroomt het water door.

Voordelen

  • Vermindert verstopping door zand
  • Voorkomt volumereductie in reactoren
  • Zorgt voor minder zandafvoer in het surplusslib
  • Er zijn diepte-opties die de te verwachten flucturerende waterafvoer verminderen

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater