Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Inefficiënte zandverwijdering uit afvalwater

Bewezen
Print Email

Probleem

Inefficiënte werking RWZI

Het functioneren van de RWZI kan efficiënter.

Snelle zandophoping in bergbezinkbassins van RWZI's

Oplossing

Hydrocycloon

De Hydrocloon zorgt ervoor dat, door het creëren van een verticale draaikolk, het zand wordt gescheiden van slib of wordt gewassen .Het systeem zorgt ervoor dat zware deeltjes bezinken en afvalwater met licht organisch materiaal aan de bovenkant wordt afgevoerd.

RWZI Delflzijl

Voordelen

  • Voorkomt volumereductie in reactoren
  • Zorgt voor minder zand afvoer in het surplusslib
  • Zorgt voor een geheel kostenefficïenter proces door dat slijtagegevoelige systemen minder slijten en het af te voeren volume natte slibkoek ook verlaagt
  • Verminderd verstopping door zand
  • Rendabel voor systemen waar relatief weinig zand in voorkomt en gebruik maken van een voorbezinkbasin.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater
  5. Organisation Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)