Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Inefficiënte zandverwijdering uit afvalwater

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte werking RWZI

Het functioneren van de RWZI kan efficiënter.

Snelle zandophoping in bergbezinkbassins van RWZI's

Oplossing

Hydrocycloon

De Hydrocloon zorgt ervoor dat, door het creeëren van een verticale draaikolk, het zand wordt gescheiden van slib. Het systeem zorgt ervoor dat zware deeltjes bezinken en afvalwater met licht organisch materiaal aan de bovenkant wordt afgevoerd. 

Voordelen

  • Voorkomt volumereductie in reactoren
  • Zorgt voor minder zand afvoer in het surplusslib
  • Zorgt voor een geheel kostenefficïenter proces door dat slijtagegevoelige systemen minder slijten en het af te voeren volume natte slibkoek ook verlaagt
  •  Verminderd verstopping door zand

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater