Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Inefficiënte zandverwijdering uit afvalwater

Bewezen
Print Email

Probleem

Inefficiënte werking RWZI

Het functioneren van de RWZI kan efficiënter.

Snelle zandophoping in bergbezinkbassins van RWZI's

Oplossing

Horizontale vierkante zandvanger

De Horizontale vierkante zandvanger laat zand efficiënt bezinken door een roterende zandruimer.  Water met organisch materiaal wordt, samen met het afgevangen zand, gewassen en opnieuw in de zandvanger ingelaten. Uiteindelijk wordt het zandvrije afvalwater door een overloop, onder vrij verval, afgevoerd.

Horizontale vierkante zandvanger

Voordelen

  • Verminderd verstopping door zand.
  • Voorkomt volumereductie in reactoren
  • Zorgt voor minder zandafvoer in het surplusslib
  • Zorgt voor een geheel kostenefficiënter proces doordat slijtagegevoelige systemen minder slijten en het af te voeren volume natte slibkoek ook verlaagd is
  • De helling in de bak zorgt voor een betere ruiming van zand (Gemiddeld ontworpen op een oppervlaktebelasting van 30 tot 40 kub/h)

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater
  5. Organisation Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)