Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Inefficiënte werking RWZI bij piekbuien

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte werking RWZI

Het functioneren van de RWZI kan efficiënter.

Tijdens en na buien zijn er piekafvoeren in de aanvoer naar RWZI's waardoor het zuiveringsproces minder goed functioneert. Tevens is een groot aantal RWZI's uitgerust met een 4e trap nabehandeling (zandfilter) met een lagere capaciteit dan de RWZI. De pieken in het effluent moeten hierdoor afgevoerd worden via een bypass.

Oplossing

Adaptive Transport of Wastewater

Adaptive Transport of Wastewater is een systeem met een algoritme dat het optimale debiet voor de aanvoer naar RWZI’s bepaalt en instelt. Dit resulteert in het afvlakken van de piekbelasting op de RWZI waardoor er minder water door de bypass stroomt. Hierdoor ontstaat een effluent van betere kwaliteit.

Voordelen

  • Het systeem is makkelijk bij andere RWZI's te implementeren.
  • Het systeem levert een energiebesparing in het zuiveringsproces op.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwantiteit
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater, Effluent

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017