Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Inefficiënte verwerking data

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte datacollectie

Het verzamelen van data voor monitoren of inspecties is duur en/of tijdrovend.

Het Hoogheemraadschap van Delfland verzamelt op vele fronten gegevens. Door deze te combineren is er meer waarde uit te halen. Bijvoorbeeld voor het efficienter sturen van gemalen, gerichter maaibeheer, en het slim aanpakken van kroos.

Oplossing

Machine Learning

Door middel van machine learning waarbij computers zelfstandig hun algoritmes veranderen en verbeteren dat wordt gecombineerd met modellering, analyse en visualisatie wordt real-time data-gedreven besluitvorming mogelijk, zodat de middelen van het waterschap meer optimaal kunnen worden ingezet, verstoringen kunnnen worden voorkomen en kosten worden bespaard.

Voordelen

  • Een beter inzicht in onze gegevensstromen en databases en het combineren van gegevens kan Delfland veel nieuwe inzichten opleveren. Bijvoorbeeld een beter inzicht in het sturen van gemalen (wanneer zet je welk gemaal aan en hoelang).

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 3: Experimenteel Proof of Concept
  3. Watertype Grondwater, Afvalwater, Effluent, Oppervlaktewater, Zwemwater, Vaarwater
  4. Project periode 1-3 jaar
  5. Project type Onderzoek
  6. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland