Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 
Slibdrogen de Mol

Inefficiënte slibverwerking

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte werking RWZI

Het functioneren van de RWZI kan efficiënter.

Slibeindverwerking gebeurt niet optimaal en kan duurzamer. Daarnaast moet restwarmte weggekoeld worden wat onnodig geld kost.

Oplossing

LTD met Slibdroogkassen

Lage temperatuur droging van slib in slibdroogkassen. Slib wordt verspreid in kassen en gedroogd met restwarmte en warmte van de zon.

Slibdrogen de kas

Voordelen

  • Productie biobrandstof uit ontwaterd slib.
  • Flexibele oplossing voor huidige tekorten in verwerkingscapaciteit.
  • Kosten vergelijkbaar of lager dan huidige slibverwerkingstechnieken.
  • Besparing op primaire energie.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Watertype Afvalwater
  4. Project periode 1-3 jaar
  5. Organisation Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)