Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Inefficiënte slibverwerking

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte werking RWZI

Het functioneren van de RWZI kan efficiënter.

Op veel RWZI's in Nederland wordt zuiveringsslib vergist om biogas te produceren. Hierbij wordt ongeveer de helft van het slib omgezet in biogas. Er is behoefte aan nieuwe technologieën om dit rendement te verhogen.

Oplossing

Yellowgasmachine

Yellowgasmachine is een installatie waarin biomassa (o.a. zuiveringsslib), via superkritisch vergassen, omgezet wordt in bio-energie. Met deze methode van slibverwerking is een significant hoger rendement te behalen dan conventionele verwerkingsmethoden. Naast de productie van biogas worden kostbare mineralen teruggewonnen uit de biomassa.

Yellowgasmachine

Voordelen

  • Kostenreductie in verwerkingskosten van zuiveringsslib (en andere biomassa).
  • Er blijft geen organische reststroom over die elders verwerkt moet worden.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Watertype Afvalwater, Effluent
  4. Organisation Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)