Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Inefficiënte en destructieve pompen

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Door hevige regenval staan laag gelegen gebieden onder water. Bestaande pompsystemen brengen allerlei schade en ongemak met zich mee.

Oplossing

Waterlift

Een pomp op basis van zonne-energie. Er wordt geen gebruik gemaakt van grote roterende mechanische onderdelen waardoor er geen schade is aan de flora en fauna. De pomp is voor meerdere doeleinden inzetbaar.

Waterlift

Voordelen

  • Laag energieverbruik.
  • Eenvoudig te installeren en weinig onderhoud nodig.
  • Er zijn geen olie of vetten nodig.
  • De pomp is toepasbaar in zoet en zout water.
  • Zuurstof verrijkend aan het water.

Succesfactoren voor innovatie


Innovatieve belemmering

Het omgaan met risico’s

Innoveren en vernieuwen betekent risico’s nemen en de bereidheid om deze risico’s te aanvaarden.

Risico aversie

Mede door het geringe draagvlak voor nieuwe innovaties en de grote vraag naar concrete resultaten en informatie (waar geld voor nodig is) over het functioneren van nieuwe oplossingen is het voor kleinere innoverende organisaties lastig om de juiste investeerder te vinden.

Succesfactor

Genezen van kwalen

Grote bedrijven lopen vast bij problemen waar de traditionele manier van handelen niet goed functioneert. Vaak kunnen innovaties deze kansen benutten en illustreren hoe zij opereren. Vaak als het op de traditionele manier niet lukt, wordt er pas gekeken naar alternatieven zoals innovaties

Werkwijze

Door aan te tonen dat de traditionele manier faalt ontsaat er bij de gebruiker ruimte om andere innovatievere oplossingen te onderzoeken.

Contact

Meer weten: neem contact op met de toeleverancier.
Kijk in het kader aan de rechterzijde van de pagina.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwantiteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Watertype Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016