Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Inefficiënte controle keringen

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte datacollectie

Het verzamelen van data voor monitoren of inspecties is duur en/of tijdrovend.

Het uitdrogen van (regionale) keringen kan leiden tot beschadiging, verzwakking of doorbreken van waterkeringen. Hierom moeten de keringen gecontroleerd worden, wat momenteel gebeurd door middel van fysieke droogte-inspecties. Dit vergt echter grote personele en financiële inzet.

Oplossing

Droogte-inspectie van regionale waterkeringen met satellietinformatie.

Door middel van satellietinformatie worden de regionale waterkeringen geïnspecteerd op droogte gevoeligheid. De satelliet meet de vervormingen, zoals verzakken, van de dijk. Deze vervormingen worden in kaart gebracht en met behulp van deze kaarten en gegevens van de fysieke droogte-inspecties wordt de status van de dijk bepaald.

Droogte-inspectie van regionale waterkeringen

Voordelen

  • Continue en uniforme registratie wat leidt tot verbetering van de kwaliteit van informatie over de status van de dijk.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 1: Basisprincipes zijn waargenomen
  3. Watertype Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016