Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Inefficiënte collectie ecologische data

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte datacollectie

Het verzamelen van data voor monitoren of inspecties is duur en/of tijdrovend.

Ecologische monitoring is heel duur. Er zit vaak een verschil in datum waarop verschillende onderzoeken (vis, waterplanten, macrofauna, planten) worden gedaan. Het duurt lang voordat resultaten beschikbaar komen.

Oplossing

eDNA onderzoek voor monitoring

Een eDNA-monster levert een beeld op van alle planten en dieren die DNA achterlaten in een watersysteem.

Voordelen

  • Goedkoper dan traditionele methoden door efficiënter proces
  • Sneller proces dan met de traditionele methode
  • Niet alleen bekende soortgroepen, maar ook onbekende (bacteriën, zoöplankton, virussen, etc.)
  • In één bemonstering veel soortgroepen

Slimme combinatie

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 3: Experimenteel Proof of Concept
  3. Watertype Oppervlaktewater, Zwemwater, Vaarwater
  4. Project periode 4-7 jaar
  5. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland