Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Inefficiënte bestrijding muskusratten

Innovatief
Print Email

Probleem

Muskusratten

Muskusratten zorgen voor schade aan oevers en waterkeringen.

Muskusratten kunnen grote schade veroorzaken aan dijken en kades door het graven van gangenstelsels. Het waterschap heeft de taak de schade zo goed mogelijk te voorkomen. Dat gebeurt ondermeer door het vangen van muskusratten. Het controleren van de muskusrattenvallen is echter een tijdrovende en arbeidsintensieve klus en lege vallen worden onnodig gecontroleerd.

Oplossing

Clickey-klem

De Clickey-klem is een Muskusrattenvalklem uitgerust met een Clickey-PRO. De Clickey-PRO is een draadloos communicatiemiddel dat automatisch meldingen stuurt van het in werking treden van de vallen.

Clickey-klem

Voordelen

  • Dode muskusratten liggen niet onnodig lang in het water.
  • De vangers hoeven alleen naar volle vallen te varen en kunnen hun vaarroute hierop aanpassen, wat resulteert in minder brandstofverbruik en manuren.
  • Door de aanleg van een landelijk dekkend draadloos radiogolven netwerk , is een aanzienlijke kostenbesparing mogelijk op abonnementskosten en aanschaf van kooizenders.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Watertype Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016