Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Inefficiënt watergebruik in de glastuinbouw

Innovatief
Print Email

Probleem

Watertekort

Er is een tekort aan water van voldoende kwaliteit.

In de glastuinbouw neemt de vraag naar water toe terwijl het huidige water niet optimaal gebruikt wordt. Ook zijn huidige bronnen, zoals grondwater, op langere termijn niet meer beschikbaar. Alternatieven zijn daarom noodzakelijk.

Oplossing

AquaReUse

AquaReUse is een zuiveringsconcept waarbij het afvalwater van een cluster glastuinbouwbedrijven wordt gezuiverd. Dezelfde bedrijven (her)gebruiken het gezuiverde water vervolgens weer als gietwater. Hiermee wordt een gesloten waterkringloop gerealiseerd.

AquaReUse

Voordelen

  • Het voorkomt het gebruik van grondwater en zorgt daarmee voor een vermindering van de zogenaamde brijnproblematiek.
  • De zuiveringskosten op awzi’s worden door AquaReUse beperkt.
  • Gietwater is voor de bedrijven beschikbaar.

Kenmerken

  1. Thema Water en voedsel
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Agrarisch gebied
  4. Watertype Afvalwater
  5. Project periode 1-3 jaar