Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 
HydroNET

Inefficiënt watergebruik

Bewezen
Print Email

Probleem

Watertekort

Er is een tekort aan water van voldoende kwaliteit.

Zuid-Afrikaanse waterbeheerders hebben weinig inzicht in het klimaat en de weersomstandigheden. Dit leidt tot mislukte oogsten en watertekorten.

Oplossing

Water Control Room met remote sensing data

De Water Control Room is beslissingsondersteunende software welke via online dashboards inzicht geeft in de verwachte weersomstandigheden en de actuele en verwachte status van het watersysteem. Waterbeheerders kunnen hierdoor problemen zien aankomen en tijdig maatregelen nemen om de schade te beperken.

HydroNET

Voordelen

  • Beter inzicht in actuele en verwachte situatie.
  • Gebiedsgrens overschrijdend.
  • Kan op maat worden ingericht, voor lokale waterproblemen.

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater, Grondwater, Oppervlaktewater
  5. Project periode 0-3 maanden