Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Inefficiënt slibgistingproces

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte werking RWZI

Het functioneren van de RWZI kan efficiënter.

Het omzetten van zuiveringsslib in biogas wordt sinds een aantal jaren veel toegepast op RWZI's. De conventionele manier van van het gistingsproces (mesofiele gisting) kan echter geoptimaliseerd worden om een hoger rendement te behalen.

Oplossing

Thermofiele vergisting

Thermofiele vergisting is een proces waarbij het gistingproces onder hogere temperaturen plaatsvindt. Hierdoor worden hogere omzettingssnelheden behaald, dit zorgt voor meer biogas productie bij een bepaalde verblijftijd van het slib.

Voordelen

  • Thermofiele vergisting leidt tot een betere afbraak van (organische) droge stof. Hierdoor kan meer energie worden opgewekt.
  • Het zorgt voor een reductie in slibverwerkingskosten doordat minder slib overblijft.
  • Naast het produceren van biogas, wordt stikstof uit het zuiveringsslib verwijderd.
  • Het thermofiele vergistingsproces is makkelijk te implementeren bij bestaande vergistingsinstallaties.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater, Effluent
  5. Project periode 1-3 jaar