Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Inefficiënt muskus- en beverrattenbeheer

Innovatief
Print Email

Probleem

Muskusratten

Muskusratten zorgen voor schade aan oevers en waterkeringen.

Het opsporen en wegvangen van muskus- en beverratten is arbeidsintensief en kostbaar werk. Vooral omdat de holen van muskusratten slecht vindbaar zijn omdat de ingang zich op of onder de waterlijn bevindt.

Oplossing

eDNA voor muskusratten

Doormiddel van eDNA technieken (environmental DNA technieken) kunnen DNA sporen van muskusratten worden gedetecteerd in watermonsters en bepaald worden óf er muskusratten in het gebied zijn, en zo ja, waar ze zich bevinden. Hierdoor kan de vangcapaciteit en overige middelen effectiever worden ingezet en kunnen tijd en kosten per vangst worden gereduceerd.

CSI in de polder

Voordelen

  • Vangmiddelen en personele inzet van muskusratbeheerders kunnen effectiever worden ingezet.
  • De techniek vind ook muskusratten die met het oog niet gelokaliseerd kunnen worden.
  • Totale verwijdering van muskusratten mogelijk.
  • Methode is ook toe te passen voor andere dier- en plantensoorten.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Agrarisch gebied, Natuurgebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Organisation Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017