Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Inefficiënt monitoren vispassages

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte datacollectie

Het verzamelen van data voor monitoren of inspecties is duur en/of tijdrovend.

Om inzicht te krijgen in het functioneren van vispassages worden onderwatercamera's gebruikt. Het determineren van deze beelden kost veel tijd en geld. Daarnaast is er te weinig betrokkenheid vanuit de bevolking bij het werk van het waterschap.

Oplossing

Visspotter

Visspotter is een website die kan worden gebruikt om de monitoringsbeelden van vispassages online te delen met het publiek. Het publiek wordt gevraagd aan te geven welke vissoorten zij denken te zien. De monitoringsdata kan zo worden geanalyseerd.

Visspotter

Voordelen

  • Creëert bewustzijn over vispassages en waterschapswerk
  • Scheelt tijd en geld

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 2: Technologisch concept geformuleerd
  3. Omgevingstype Kustgebied, Merengebied
  4. Watertype Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016