Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Inefficiënt bepalen afvalwaterprognose

Bewezen
Print Email

Probleem

Inefficiënte datacollectie

Het verzamelen van data voor monitoren of inspecties is duur en/of tijdrovend.

Om goed onderbouwde investeringskeuzes te maken in de afvalwaterketen worden voor rioolgemalen en rioolwaterzuiveringen de ontwerphoeveelheden bepaald. Het maken van deze afvalwaterprognoses is complex, tijdrovend en veelal niet gebaseerd op de meest recente gegevens en plannen. Het gebruik van metingen alleen is hiervoor niet voldoende.

Oplossing

GeoDyn-pro

GeoDyn-pro is een Geografisch Dynamisch prognosesysteem dat gebruik maakt van geodata van gemeenten, drinkwaterbedrijf, waterschap en provincie. Op basis van deze gegevens wordt nauwkeurig afvalwaterhoeveelheden bepaald voor de huidige en toekomstige situatie. Het resultaat is een geografische 'kaart' van bemalingsgebieden met berekende rioleringskenmerken.

Voordelen

  • Desinvestering door over-gedimensioneerde zuiveringen en rioolgemalen wordt voorkomen.
  • Tijdbesparing bij het bepalen van de afvalwaterhoeveelheden op eenduidige wijze.
  • De geografische 'kaart' is digitaal beschikbaar en deelbaar in verschillende (GIS) systemen.
  • Beter inzicht leidt tot betere balans in de afvalwaterketen en vermindert onnodig overstorten van afvalwater op oppervlaktewater.
  • Gratis beschikbaar voor alle waterschappen.

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Watertype Drinkwater, Afvalwater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017