Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Inefficiënt beheer natuurgebieden

Innovatief
Print Email

Probleem

Potentieel van het gebied wordt niet benut

Het gebied wordt niet optimaal beheerd, gebruikt of ingericht.

De vegetatie in natuurgebieden stelt specifieke eisen aan de waterhuishouding, vooral aan de grondwaterstand. Het is echter lastig om deze doelen te achterhalen. Daarnaast houden bestaande beoordelingssystemen geen rekening met de gevolgen van klimaatverandering. Hierdoor worden soms doelen gesteld en maatregelen toegepast die geen tot weinig invloed hebben op de lange termijn.

Oplossing

De WaterWijzer Natuur

De WaterWijzer Natuur (WWN) is een instrument waarmee kan worden vastgesteld wat de gevolgen zijn van veranderingen in de waterhuishouding en het klimaat op terrestrische vegetaties.

Voordelen

  • De software is zo opgezet dat deze relatief eenvoudig kan worden uitgebreid.
  • De software kan gevuld worden met een andere selectie vegetatietypen waarmee het instrument afgestemd kan worden op lokale toepassing.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Natuurgebied
  4. Watertype Grondwater