Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hoogwaterdreiging

Bewezen
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

In 2018 wordt de dijk rond het Kampereiland en de Madjeswaard versterkt, tot die tijd is er een verhoogde kans op overstromingen bij hoogwater. 

Oplossing

KEI-Brigade

De KEI-Brigade is een team van 170 vrijwilligers dat tijdens hoogwaterdreiging zandzakken legt op de dijk rond het Kampereiland en de Mandjeswaard. De brigade is ingesteld als tijdelijke beheermaatregel tot de versterking van de dijk in 2018. Door de brigade is de overstromingskans van het gebied verlaagd van 1/50 naar 1/100 jaar.

KEI-Brigade

Voordelen

  • Actieve rol voor vrijwilligers, toename waterbewustzijn
  • Daling overstromingskans

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Merengebied, Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016