Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hoog energieverbruik stikstofverwijdering

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte werking RWZI

Het functioneren van de RWZI kan efficiënter.

Het zuiveringsproces voor het verwijderen van stikstof uit afvalwater vergt erg veel energie, onder andere door de toevoeging van zuurstof om het proces op gang te brengen.

Oplossing

Unas (Upflow New Activated Sludge)

De Unas-installatie is een proefopstelling waarin op kleine schaal stikstof wordt verwijderd uit afvalwater met behulp van anammoxbacteriën. De zuurstofvraag van dit proces voor stikstofverwijdering is veel geringer dan bij conventionele nitrificatie/denitrificatie, waardoor het energieverbruik afneemt.

Unas-Installatie

Voordelen

  • Verbetering effluentkwaliteit RWZI
  • Sterke afname in beluchtingsbehoefte
  • Kan worden toegepast op bestaande installaties
  • Vermindering van operationele kosten
  • RWZI's kunnen energieneutraal of zelfs energieleverend worden gemaakt

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater
  5. Project periode 1-3 jaar