Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 
aanbrengen gepenetreerde breuksteen

Holtes in gepenetreerde breuksteen

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Dijken worden vaak bekleed met een laag gepenetreerde breuksteen en opgevuld met gietasfalt. Hierbij kunnen holtes ontstaan in de laag, die zwakke plekken vormen. De gangbare methode om de dijkbekleding na aanleg te controleren is door het uitvoeren van kernboringen, wat de laag beschadigt en een kans van 1% heeft om een holte op te sporen.

Oplossing

Vlakdekkende inspectie met passieve radiometrie

Passieve radiometrie is een niet-destructieve monitoringstechniek die in staat is holtes op te sporen in een laag met asfalt gepenetreerde breuksteen. Voor de toepassing is een protocol opgesteld waarmee nieuw aangebrachte lagen vlakdekkend kunnen worden geïnspecteerd op holtes.

radiometriemeting zeelandbrug

Voordelen

  • Grotere kans om holtes te vinden.
  • Minder arbeidsintensieve methode.
  • Minder destructieve methode (minder boringen).

Slimme combinatie

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Kustgebied, Merengebied, Waddengebied
  4. Watertype Oppervlaktewater, Zeewater
  5. Project periode 0-3 maanden
  6. Organisation Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)