Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hoge waterstanden rivierengebied

Bewezen
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

De veiligheid in het benedenrivierengebied was onvoldoende. Bij een hoog waterpeil op de Nieuwe Merwede kon het water onvoldoende afgevoerd worden waardoor de kans op overstromingen toenam.

Oplossing

Ontpoldering

De Noordwaard is opnieuw ingedeeld en gewijzigd van een binnendijks naar een buitendijks doorstroomgebied. Via dit doorstroomgebied voert de Noordwaard rivierwater van de Nieuwe Merwede af wanneer het water een peil bereikt van +2 m NAP. Hierdoor ontstaat een waterstanddaling van 60 cm bij de instroomopening in Werkendam en 30 cm bij Gorinchem, 8 km stroomopwaarts.

Noordwaard

Voordelen

  • Terugkeer getijdenwerking
  • Biedt nieuwe mogelijkheden voor natuur en recreatie

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 4-7 jaar
  6. Organisation Rivierenland