Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hoge kosten beschoeiingen en baggeren

Innovatief
Print Email

Probleem

Hoge kosten onderhoud watersysteem

Hoge kosten voor onderhoud watersysteem.

Jaarlijks worden er in Nederland voor enkele duizenden kilometers aan houten beschoeiing vervangen. Hiervoor wordt hardhout gebruikt waarvoor jaarlijks een bos nodig is ter grootte van de gemeente Delft. Daarnaast stijgen de houtprijzen en is er een toenemende druk op overheidsbudgetten. Ook neemt de vraag naar milieuvriendelijke producten en een circulaire economie toe.
Om de capaciteit van de waterlopen in stand te houden moet er ca. eens per 10-20 jaar gebaggerd worden.

Oplossing

GEOWALL

De GEOWALL is een robuuste beschoeiing van geperste baggerspecie. Grond van de oever of bagger van de waterbodem wordt afgegraven en gemengd met wat bindmiddel. Een pers vormt vervolgens het muurelement. Dit maakt de GEOWALL zowel een duurzaam als kosteneffectief alternatief voor de huidige beschoeiing

Voordelen

  • 20-50% goedkoper dan een houten beschoeiing.
  • Verwacht wordt dat de GEOWALL minimaal 50 jaar meegaat, tweemaal langer dan de huidige beschoeiing.
  • Er is geen aanvoer van grondstoffen (hardhout) nodig.
  • Er is minder afvoer van bagger (is de nieuwe grondstof) nodig.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwantiteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Merengebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 3-12 maanden

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2015