Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Herstel van traditionele legakkers

Innovatief
Print Email

Probleem

Hoge kosten onderhoud watersysteem

Hoge kosten voor onderhoud watersysteem.

Droge voeten, waterkwaliteit, voldoende vaardiepte en natuur en landschap vragen allemaal om het beheersen van bezinkend slib in onze wateren. De verwerking van baggerslib kan waterbeheerders een lastige puzzel opleveren. Zeker in wetlands waar transport tot hoge kosten kan leiden en ruimte beperkt is. Bovendien verdwijnen legakkers door weer en wind. Zo wordt de historische landschapsstructuur geleidelijk aangetast. 

Oplossing

Circulair bouwen met baggerspecie; van drek tot nieuwe plek

Voor het herstel van cultuurhistorisch waardevolle legakkers in het Loosdrechtse plassengebied is een techniek ontwikkeld om veenslib (drek) te benutten voor herstel van legakkers. De innovatie bestaat uit benutting van lokaal veenslib om door erosie verdwenen land te herstellen van de legakkers. De basis voor het herstel is het gebruik van duurzame traditionele wilgentenen matten die als constructie fungeren.

Voordelen

  • Overtollig slib, dat ligt op de bodem van de plassen beperkt het vaarverkeer en is slecht voor de waterkwaliteit, wordt nuttig toegepast. Er worden enkel duurzame materialen gebruikt, waardoor het geheel zeer duurzaam is.

Bezichtiging

Er zijn reeds 2 legakkers hersteld met onze wiepenconstructie. Een bezichtiging ter plekke is altijd mogelijk. 

Deze bezichtiging boeken

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Vaarwater
  5. Project periode 3-12 maanden

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2018