Hemelwateroverlast

Waterwindow header image
Probleem
Hemelwateroverlast
Oplossing
Infiltratieriool

Om extra berging te creëren en het extra water te behouden in de regio is het mogelijk om een infiltratieriool aan te leggen dat boven de grondwaterstand ligt. Bij hoge grondwaterstanden kan het systeem ook worden gebruikt als drainage riool.

Voordelen
  • Extra berging creëeren.
  • Grondwater reguleren
Beperkingen
  • Doordat de oplossing boven het grondwaterniveau ligt kunnen er eerder verstoppingen door ijzeroxide optreden.
  • Er moet rekening worden gehouden met leidingen en kabels.
Omschrijving werkwijze

De infiltratie voorziening wordt gevuld door de regen die op de wegen valt. Ook door overstort water uit de regenwaterreservoirs van het Vestia-terrein en door het drainage water uit de nieuwbouwwijken. Als de grondwaterstand te hoog is voor infiltratie wordt het water overgestort naar het vuilwaterriool waardoor het systeem ook een drainerende werking heeft.

Referent

Werkt de oplossing ook voor jouw specifieke opgave? Vraag het aan de betrokken vakgenoten. Benieuwd wie dit zijn? Log dan in of registreer je.

Bevoegd gezag

Werkt de oplossing ook voor jouw specifieke opgave? Vraag het aan de betrokken vakgenoten. Benieuwd wie dit zijn? Log dan in of registreer je.

Feedback