Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast en tekort infiltratiecapaciteit

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Om wateroverlast te voorkomen moest de infiltratiecapaciteit op het Piet Mondriaanplein worden vergroot. Daarnaast was de wens dat de uitkomende straatstenen hergebruikt kunnen worden.

Oplossing

Drainvoeg

Drainvoegen zijn stevige naaldvilt stroken van kunststof die tussen de bestrating worden geplaatst. Water kan zo gemakkelijk infiltreren.
De drainvoegen zijn aan de kopse voegen en de langsvoegen gelegd in een twee meter brede rand rond het plein. Het hemelwater wordt door de enigszins tonronde vorm van het plein naar deze bufferstrook geleid. Door de drainvoegen stroomt het water in de waterbufferende fundering om vervolgens in de bodem te infiltreren.

drainvoeg amersfoort

Voordelen

  • Hergebruik materiaal.
  • Geen hemelwater naar het RWZI.
  • Nagenoeg geen onderhoud.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater
  5. Project periode 0-3 maanden